• Výstava - Bibliotéka a Pedagogika 2022.
     • Výstava - Bibliotéka a Pedagogika 2022.

      Žiaci z 3. A triedy sa vybrali 10. novembra na výstavu kníh Bibliotéka a Pedagogika 2022.

      Zúčastnili sa dvoch besied - s p. Kerekesovou, scenáristkou a režisérkou animovaného seriálu Websterovci, kde sa dozvedeli mnoho zaujímavostí z prípravy a natáčania seriálu.

      O knihe Zvieratká z Jakubovho kopca sa rozprávali s p. spisovateľkou Mašlejovou a ilustrátorom p. Paľom. Otázky detí nemali konca-kraja, odniesli si inšpiratívne informácie. 

      Poprezerali si detskú literatúru z vydavateľstva Albatros a mnohé si odniesli domov novú knižku.

     • OTVORENIE MULTIFUNKČNEJ AULY

      V utorok 11. októbra 2022 sa na našej ZŠ  konalo slávnostné otvorenie novej multifunkčnej auly.

      Pozvanie prijala i vicestarostka Jana Hrehorová, ktorá spoločne s riaditeľkou školy Dianou Mosnou prestrihla pásku a uviedla tak  tento priestor do prevádzky.

      Multifunkčnou aulou získala škola nielen estetický priestor, ale pre žiakov a širokú verejnosť nové možnosti pre rôznu umeleckú, záujmovú činnosť či vzdelávacie aktivity.

       

    • EEG Biofeedback
     • EEG Biofeedback

      www.biofeedbackmajka.sk

      Terapeut Bc. Mária Šulovská, t.č.: 0948 037 187maria.sulovska@gmail.com

       

      Od októbra terapie EEG Biofeedback
      priamo u nás v škole

      Metóda je vhodná pri:

      ADHD/ADD

      Poruchy spánku: Vďaka EEG Biofeedback terapii vymiznú postupne problémy so zaspávaním a nespavosť, u detí miznú nočné desy a nočné pomočovanie.

      Chronické bolesti hlavy: migrény – príznaky ustupujú až miznú.

      Úzkosti a depresie: nastane zlepšenie nálady, zredukujú sa pocity únavy a slabosti, zlepší sa kontakt s okolím.

      Všeobecný stres: najmä u detí po rozvode rodičov.

      Epilepsia: Záchvaty majú po terapii nižšiu intenzitu, znižuje sa ich frekvencia, v niektorých prípadoch vymiznú úplne.

      Prevencia porúch učenia: EEG Biofeedback pomáha pri dozrievaní nervovej sústavy, zlepšuje všetky psychické procesy.

      Kondičný tréning: EEG biofeedback terapia pomáha športovcom, umelcom a duševne pracujúcim ľuďom dosahovať vrcholové výkony. Pomáha študentom pri príprave na skúšky.

       

      Špecifický tréning napríklad:

       

      zlepšenie pamäte

      jemná  motorika                                                      

      odstránenie zajakávania

      odstraňovanie závislostí

       

      PRE ŽIAKOV ZŠ PROKOFIEVOVA 5 BEZPLATNE

     • Dotovaný mliečny automat na Brejky

      Vo vestibule našej ZŠ je umiestnený mliečny automat na Brejky a iné ovocné desiaty, kde si môže dieťa zakúpiť mliečnu, alebo inú desiatu.

      Brejkomat je bezhotovostný, funguje na princípe kartičiek s čiarovým kódom, ktoré sa dobíjajú kreditom. Kartičku si vie dieťa vybaviť v školskej jedálni u vedúcej ŠJ.

      DOTOVANÉ A NEDOTOVANÉ PRODUKTY:

      Žiak má nárok na jedno biele dotované mlieko denne zadarmo alebo ochutené mlieko za zvýhodnenú cenu. Každé ďalšie druhé, tretie v ten istý deň dostane, ale už za cenu nedotovanú.

      Dotované ceny:

      Brejky plnotučné biele mlieko 250 ml (0,00 €), Brejky polotučné biele mlieko 250 ml (0,00 €).
      Brejky ochutené mlieko 250 ml (0,54,€).

      Nedotované ceny:

      Brejky biele a ochutené mlieko 250 ml (0,60 €).

      DOBITIE KARTY:

      Brejky kartu vášho dieťaťa môžete dobiť ľubovoľnou sumou nasledujúcim spôsobom:

      • prostredníctvom internetbankingu vašej banky,
      • poštovou poukážkou typu „U“ priamo na pobočke pošty,
      • vkladom na účet priamo v Tatra banke.

      DÔLEŽITÉ ÚDAJE PRE ZADANIE PLATBY:

      ČÍSLO ÚČTU: 2626179208/1100 (Majiteľ účtu: Rajo, a.s.)

      IBAN: SK04 1100 0000 0026 2617 9208

      VARIABILNÝ SYMBOL: celé číslo karty

      POZOR! Pri nesprávne uvedenom alebo chýbajúcom variabilnom symbole nebude platba priradená správne. V takomto prípade píšte na  karty@rajo.sk

      Kartu nevyhadzujte, je dobíjateľná, bude platná po celú dobu školskej dochádzky. V prípade straty je možné kredit zablokovať a previesť na novú kartu, tú obdržíte v ŠJ spolu s postupom ako zabezpečiť prevod kreditu.

      Zoznam produktov, ktoré si môžu deti kúpiť v automate sa dá zablokovať a upravovať.