• Oznam školskej jedálne pre nových žiakov v školskom roku 2023/2024

      Vážení rodičia budúcich prváčikov a novprijatých žiakov,

       

      dostali ste prihlasovacie mená a heslá do EduPage (školský informačný systém).

      Prihlásiť sa môžete aj z mobilného telefónu, ak si nainštalujete aplikáciu.

      Ak máte záujem o stravovanie v školskej jedálni, je potrebné prihlásiť sa do EduPage a poslať – Žiadosť o dotáciu na stravu – NÁVRATKA od 1.9.2023.

       

      Postup prihlásenia do EduPage:

      web stránka: https://zsprokofievova.edupage.org

      Prihlasovacie meno: zadáte Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v elektronickej prihláške

      Heslo: neviem

      Vzápätí Vám príde do e-mailovej schránky Vaše heslo, ktoré si môžete zmeniť

      • teraz sa už môžete prihlásiť do Edupage,
      • Úvod,
      • Žiadosti- vyhlásenia,
      • červený krúžok +
      • vyznačiť Žiadosť o dotáciu na stravu – NÁVRATKA od 1.9.2023
        
      • vyberiete triedu,
      • kliknete na meno dieťaťa,
      • vyberiete školský rok 2023/2024,
      • kliknete na návratka: žiadam....
      • Celkom dole: ULOŽIŤ

       

      Aby malo Vaše dieťa nárok na dotáciu na stravu tzv. „obedy zadarmo“, keď platíte iba 10€ réžiu za mesiac, je potrebné elektronicky podať Žiadosť o dotáciu na stravu - Návratka platí od 1.9.2023

       

      Návratku je potrebné odkliknúť do 17.7.2023.

       

      Ďakujeme za spoluprácu.

      S pozdravom vedenie školy

     • Hurá, prázdniny!

      Je tu koniec školského roka, na ktorý sme sa všetci tešili. Rozlúčili sme sa s ním krátkym kultúrnym programom. Triedy 2.B a 8.A prevzali z rúk pani riaditeľky školy tituly Trieda roka. Žiaci 9. ročníka sa rozlúčili so školou veselým a radostným programom. Vyjadrili poďakovanie všetkým a zaželali veľa šťastia, zdravia a úspechov. 

      Ďakujeme učiteľom, vychovávateľom, rodičom a žiakom za náročný rok, prajeme krásne leto a načerpanie veľa nových síl do nového školského roka. 

     • 1.B - Výlet do Bibiany a prehliadka Starého mesta

      Žiaci a žiačky 1.B sa vydali na výlet do Starého mesta a zúčastnili sa interaktívnej prehliadky "Lovci znakov" v Bibiane. 

      Prešli sme sa po historickej časti Starého mesta, aby sme spoznali Hlavné námestie, Starú radnicu, budovu Magistrátu a kto v nej pracuje a tiež sme navštívili Dóm sv. Martina. Pochutnali sme si na zmrzline a oddychovali na nádvorí Primaciálneho paláca. 

      Nová interaktívna výstava Lovci znakov v Bibiane nám predstavila jeden z najvýznamnejších objavov ľudstva – písmo. Zábavným spôsobom sme si priblížili rôzne spôsoby komunikácie medzi ľuďmi. Vyskúšali sme si jednotlivé exponáty a inštalácie, ktoré sú vytvorené predovšetkým svetelnými, projekčnými a scénickými technológiami, ktoré pracujú s rôznymi vizuálnymi vnemami.

      Deti sa oboznámili s kníhtlačou, ručným písaním a kaligrafiou, komunikáciou pomocou emotikonov, tvorbou písomných fontov, telegrafickou komunikáciou, klinovým písmom, kryptografiou a vizuálnym smogom. 

     • Trieda roka za 2.stupeň a vodácky výcvik

      V školskom roku 2022/2023 ocenenie Trieda roka za II. stupeň získala VIII.A.

      Odmenou za víťazstvo bola účasť žiakov 26.06.2023 na základnom vodáckom výcviku na Veľkom Draždiaku. Pod vedením skúseného inštruktora si žiaci osvojili techniku správneho ovládania rôznych plavidiel, dokonca si vyskúšali aj plavbu.

                  Žiakom sa aktivita veľmi páčila, domov odchádzali unavení ale spokojní a šťastní – plní nových zážitkov.

     • Čarovná India

      Dňa 27. júna sa na našej škole uskutoční rozprávanie o ďalekej krajine s názvom Čarovná India. Dozvieme sa o fungovaní škôl v Indii, o tradičnej rodine, o kultúre či náboženstve. Na záver sa spolu zasmejeme na joge smiechu. Indickým podujatím nás budú sprevádzať: Martina Šipošová, Haseeb Basha a Mária Sárköziová. Program sa začne pre prvý stupeň o 8.00 hod. Druhý stupeň začne o 10.00 hod. Tešíme sa na vás!

     • OZNAM

      Vážení rodičia, dovoľujeme si vás informovať o programe dňa 30.06.2023

      Odovzdávanie vysvedčení

      - nástup do školy 8,00 hod.

      - kultúrny program v Aule, 9,00 - 9,30 hod.

      - 9,30 – 10,30 hod. odovzdávanie vysvedčení

      - koniec vyučovania – 10,30 hod. (platí pre všetky triedy) / ŠKD – do 15,00 hod.

      Pekný deň

      Vedenie ZŠ Prokofievova 5

     • Tvorivé dielne

      Dňa 14.6. navštívili triedu 1.B doktorandky z Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity. 

      Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave má záujem priblížiť žiakom základných škôl obsah a formy výučby v študijnom odbore ARCHITEKTÚRA. 

      Prostredníctvom tvorivých aktivít sa žiaci v rámci jednotlivých workshopov oboznámia s princípmi  urbanizmu mesta, navrhovania stavieb a tvorby interiéru.

      Prostredníctvom tvorivých aktivít sa žiaci a žiačky v rámci jednotlivých workshopov oboznámili s princípmi navrhovania stavieb, verejných priestorov, urbanizmu mesta a dizajnu produktov. 

     • 1. ročník ocenenia Trieda roka!

      Milí žiaci, 

      radi by sme vás informovali, že naša škola organizuje 1. ročník ocenenia Trieda roka. Týmto prestížnym uznaním máme ambíciu inšpirovať našich žiakov k výnimočnosti a k dobrým skutkom, čo vedie k zorientovaniu sa v správnych hodnotách. Toto ocenenie budeme každoročne udeľovať jednej triede prvého stupňa a jednej triede druhého stupňa. 

      V hodnotiacich kritériách bude zahrnuté: vynikajúce kolektívne správanie, podpora slabším a hendikepovaným, udržiavanie školského prostredia, reprezentácia školy, organizovanie workshopov, či originálne nápady na ochranu životného prostredia. Výherná trieda prvého stupňa bude odmenená zážitkovým maľovaním na tvár s profesionálnou vizážistkou a trieda roka druhého stupňa absolvuje vodácky výcvik. Financovanie týchto odmien bude zabezpečovať ZRPŠ ZŠ Prokofievova, za čo vopred vyjadrujeme našu hlbokú vďaku. Bez tejto finančnej podpory by realizácia ocenenia nebola možná. 

      Sme presvedčení, že týmto projektom prispejeme k posilneniu nášho vzájomného pôsobenia, ktoré bude vzorom aj pre budúce generácie. 

     • NAVRHNI ROBOTA!

      Deti zo 4. oddelenia ŠKD pripravili návrhy robotov, podľa ktorých vytvorili z rôzneho materiálu skutočné roboty. Víťazným návrhom sa stal modrý robot Robo a biely robot Yuti. Mladí konštruktéri predstavili svoje modely deťom z iných oddelení ŠKD, ktoré za roboty hlasovali. Výsledok hlasovania bol nerozhodný 22:22. Víťazmi sa teda stali všetci. Aktivita inšpirovala deti z 3. oddelenia ŠKD k vytvoreniu portrétov Roba a Yutiho.

      Všetkým zúčastneným deťom a pedagógom ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

     • Výlet do Smoleníc

      Milí rodičia, milé deti, 

      radi by sme sa s vami podelili o zážitky vzdelávacej výpravy, na ktorú sa vydali žiaci 5.A a 5.B triedy. Na ceste tohto dobrodružstva sme skombinovali zábavu a vzdelávanie v jednom. 

      Najprv sme navštívili Smolenický zámok. Obdivovali sme historický interiér, nádherné záhrady a naučili sa niečo o histórii a kultúre nášho kraja. 

      U miestneho včelára sme mali možnosť spoznať život včiel a pochopiť ich dôležitý význam pre náš ekosystém. Samozrejme, nechýbala ani ochutnávka medu.

      Jaskyňa Driny bola našou poslednou zastávkou. Prechádzka úzkymi chodbami bola skutočným dôkazom, že Slovensko je plné prírodných krás, ktoré sa formovali dlhé tisícročia. 

      Veríme, že takéto výlety zatraktívnia vzdelávanie našich žiakov a pomôžu im lepšie pochopiť svet okolo nás. 

     • Deň detí v Kráľovstve rozprávok

      Deti zo školského klubu čakalo v stredu 31.5. 2023 na školskom dvore veľké prekvapenie. Pricestovala k nám divadelná maringotka s drevenými hercami. Principál Dreveného divadla pán Mgr. Ladislav Milko nám predviedol marionetové predstavenie Čert a Kača podľa ľudovej rozprávky Boženy Němcovej s hudbou predohry od Antonína Dvořáka.

      Vtipný príbeh o večnom súboji dobra a zla spríjemnil deťom slnečné popoludnie v ŠKD.

       

      Bábky vyrezané z dreva sa prihovárali deťom spevom a tancom z otvorenej maringotky, ktorá mala vlastné ozvučenie a vhodné osvetlenie. Divadelný príbeh ľudovej rozprávky sa snažil žiakov inšpirovať k láske a k spomienke na našich predkov a život v minulosti.

       

      Marionetoví herci nezabudli deťom s nadšením odprezentovať aj gratuláciu k ich sviatku  - Medzinárodnému dňu detí. Na záver si všetci spolu aj s pánom principálom Milkom s radosťou zaspievali a zatancovali na ľudovú pieseň “Bodaj by Vás, vy mládenci ....”

       

      Žiaci sa divadielku veľmi potešili a odchádzali s príjemnými zážitkami z veselého dňa detí.

                                                       

      Text: Mgr. Iveta Uhrinová, vedúca ŠKD

       Foto: Monika Fucsíková, vychovávateľka  

     • POĎAKOVANIE ku Dňu detí

      Ďakujeme všetkým deťom a organizátorom, ktorí prispeli ku Medzinárodnému dňu detí. Sme vďační za vašu účasť a entuziazmus, ktorý ste prejavili počas tohto úspešného dňa. Je to svedectvo o silnom duchu a pozitívnej energii, ktorá je súčasťou našej školy. 

      Nech sú všetky vaše dni plné radosti a dobrodružstiev. 

     • DEŇ DETÍ

      Milé deti, 

      srdečne vás pozývame na slávnostnú akciu Medzinárodného dňa detí, ktorá sa uskutoční 1. júna 2023 v našej škole. 

      Prichystali sme pre vás deň plný aktivít, radosti a zábavy. Táto udalosť je skvelou príležitosťou pre deti a učiteľov, aby oslávili tento sviatok a vytvorili si tak spoločné a nezabudnuteľné spomienky na tento krásny deň. 

      V programe je prichystaný rad aktivít pre všetky vekové kategórie, a tak si každý príde na svoje. Tešiť sa môžete na hudobno-pohybové vystúpenie Petry Kepeňovej, maľovanie na tvár, maľovanie mandaly, výrobu vlajky či zdolanie Pevnosti Boyard. V priebehu dňa si so spolužiakmi môžete vychutnať jahodový koktail s ovocným koláčikom. 

      Tešíme sa na vás!