• STOP závislostiam!

      Škola ako profesionálna inštitúcia zabezpečuje realizovanie primárnej i sekundárnej prevencie sociálno-patologického správania žiakov. Nárast sociálno-patologických javov na školách si vyžaduje zvýšiť efektívnosť prevencie a jej profesionalizácie zameranej na cieľovú skupinu detí a mládeže.

      Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa našej škole v rámci preventívno-výchovnej činnosti uskutočnia diskusie na závažné témy v oblasti protidrogovej prevencie a prevencie sociálno-patologických javov ako šikana i kyberšikana.

      Realizátormi diskusií pre žiakov 2. stupňa budú členovia školského podporného tímu Peter Petrovič a Július Šiko.

      Hlavným cieľom preventívno-výchovných aktivít bude upriamiť pozornosť žiakov na nebezpečenstvo a riziká v súvislosti s uvedenými javmi a akceptáciu efektívnych postupov prevencie z ich strany.

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                      Školsky podporný tím

     • Koľko lásky

      Milí rodičia,

      v mene vedenia školy by som Vás chcela požiadať o spoluprácu pri realizácii projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.

      Blíži sa magický čas pokoja a lásky v kruhu milovaných, čas vianočný. Väčšina z nás ho vníma ako príjemné a srdcu blízke obdobie, v ktorom na chvíľu spomalíme tempo života a zamyslíme sa nad našimi ďalšími krokmi.

      Najkrajšie sviatky roka Vianoce sú aj symbolom lásky, súdržnosti a pomoci ľuďom v núdzi. Aj z uvedeného dôvodu oslovujeme Vás - rodičov detí našej školy. Chceli by sme sa spoločne s Vami podieľať na tomto krásnom a zmysluplnom projekte.

      Potešme i tieto Vianoce seniorov po celom Slovensku darčekom, ktorý ich zahreje pri srdci!  Naplňte krabicu od topánok maličkosťami, ktoré potešia osamelých seniorov. Často je to jediný darček, ktorý dostanú, preto do krabice nezabudnite vložiť aj kúsok svojho srdca

      Veríme, že sa nám i v predviančnom zhone podarí nazbierať do krabíc od topánok všetko potrebné, čo určite poteší dušu aj srdce našich seniorov.

      Krabičky s rôznymi maličkosťami je potrebné pripraviť najneskôr do 1. decembra 2023.

      Všetky darčeky môžete odovzdať príslušnej pani vychovávateľke v rannom klube alebo v popoludňajších hodinách v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti.

      Bližšie info na: https://www.kolkolasky.sk/  

       

      Zo srdca ďakujeme J

       

      Zodpovedná osoba za školu: Mgr. Jana Baková, vedúca ŠKD

     • Biela pastelka 2023

      Dobrý deň,

      ďakujeme veľmi pekne, že sa Vaša škola zapojila do zbierky Biela pastelka 2023.

      Vaši študenti boli snaživí, za čo im patri naše veľké ĎAKUJEM!

       

      Spolu vyzbierali krásnych 211,44 €. 

      Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa opäť o rok :)

       

      S pozdravom

      Mgr. Tomáš Bako

      Vedúci Krajského strediska Bratislava

       

      Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

      Krajské stredisko Bratislava

     • Zábava so šašom Slížom

      Pred jesennými prázdninami čakalo na deti zo školského klubu veľké prekvapenie. 

      Do našej školy zavítal v piatok 27. októbra klaun 21. storočia šašo Slížo.

      V úvode svojho veselého vystúpenia deti zabával rôznymi žonglérskymi a kúzelníckymi trikmi.

      Do interaktívneho predstavenia zapojil aj viacerých žiakov, ktorým sa jeho program aktivít veľmi páčil. Počas celej Slížovej show deti zažili veľa zábavy, smiechu a radosti, lebo rád napĺňa svoje heslo: “SMIECH ČISTÍ ZUBY.”

      A deti zo školského klubu sa už tešia na ďalšie zábavné popoludnie.

     • Šarkaniáda

      Školský klub pripravil pre deti veselú akciu s názvom Šarkaniáda.

      Počas príjemného jesenného počasia absolvovali dva dni plné zábavy a tvorivých aktivít. V spolupráci s pani vychovávateľkami si zhotovili pestrofarebných šarkanov podľa vlastnej fantázie, Zaujímavé výtvory už netrpezlivo čakali na svoj let jesennou prírodou.

      Školské Ihrisko bolo plné veselých šantivých detí a podľa ich vyjadrení sa im akcia veľmi páčila.

      Červené líčka, žiarivé očká a spokojné úsmevy svedčili o ich dobrej zábave.

      ŠARKANIÁDA sa vydarila a všetci zúčastnení sa už tešia na ďalšiu jesennú akciu na budúci školský rok.