• Oznam školskej jedálne pre nových žiakov v školskom roku 2023/2024

      Vážení rodičia budúcich prváčikov a novprijatých žiakov,

       

      dostali ste prihlasovacie mená a heslá do EduPage (školský informačný systém).

      Prihlásiť sa môžete aj z mobilného telefónu, ak si nainštalujete aplikáciu.

      Ak máte záujem o stravovanie v školskej jedálni, je potrebné prihlásiť sa do EduPage a poslať – Žiadosť o dotáciu na stravu – NÁVRATKA od 1.9.2023.

       

      Postup prihlásenia do EduPage:

      web stránka: https://zsprokofievova.edupage.org

      Prihlasovacie meno: zadáte Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v elektronickej prihláške

      Heslo: neviem

      Vzápätí Vám príde do e-mailovej schránky Vaše heslo, ktoré si môžete zmeniť

      • teraz sa už môžete prihlásiť do Edupage,
      • Úvod,
      • Žiadosti- vyhlásenia,
      • červený krúžok +
      • vyznačiť Žiadosť o dotáciu na stravu – NÁVRATKA od 1.9.2023
        
      • vyberiete triedu,
      • kliknete na meno dieťaťa,
      • vyberiete školský rok 2023/2024,
      • kliknete na návratka: žiadam....
      • Celkom dole: ULOŽIŤ

       

      Aby malo Vaše dieťa nárok na dotáciu na stravu tzv. „obedy zadarmo“, keď platíte iba 10€ réžiu za mesiac, je potrebné elektronicky podať Žiadosť o dotáciu na stravu - Návratka platí od 1.9.2023

       

      Návratku je potrebné odkliknúť do 17.7.2023.

       

      Ďakujeme za spoluprácu.

      S pozdravom vedenie školy

     • Hurá, prázdniny!

      Je tu koniec školského roka, na ktorý sme sa všetci tešili. Rozlúčili sme sa s ním krátkym kultúrnym programom. Triedy 2.B a 8.A prevzali z rúk pani riaditeľky školy tituly Trieda roka. Žiaci 9. ročníka sa rozlúčili so školou veselým a radostným programom. Vyjadrili poďakovanie všetkým a zaželali veľa šťastia, zdravia a úspechov. 

      Ďakujeme učiteľom, vychovávateľom, rodičom a žiakom za náročný rok, prajeme krásne leto a načerpanie veľa nových síl do nového školského roka.