• Vedúci ŠKD: Mgr. IVETA UHRINOVÁ
   Kontakt mobil: 0947 487 940
   Kontakt email: uhrinova.iveta@zsprokofievova.petrzalka.sk

   PERSONÁLNE OBSADENIE

   I. ODDELENIE (1.A)                       MGR. MÁRIA SÁRKÖZIOVÁ

   II. ODDELENIE (1.B)                      VLASTA ŠULIČO

   III. ODDELENIE (2.A, 2.C)             MGR. IVETA UHRINOVÁ

   IV. ODDELENIE (2.B, 2.C)             MGR. ADRIANA KRATOCHVÍLOVÁ

   V. ODDELENIE (3.A, 4.A)              MGR. VALÉRIA SLIPECKÁ

   VI. ODDELENIE (3.B, 4.A)             MIROSLAV HONEC

   VII. ODDELENIE (4.B, 5.A, 5.B)    EVA ŠOÓKYOVÁ

   VIII. ODDELENIE (1.C)                  BC. SIMONA CHYTILOVÁ

   IX. ODDELENIE (2.D, 3.C)             ING. MARTINA HANKOVSKÁ

   X. ODDELENIE (2.E)                      MGR. NIKOLA DARÁKOVÁ

   XI. ODDELENIE ( 4.D, 4.E)            BC. ADRIANA PUTEROVÁ