• Vedúca ŠKD: Mgr. Jana Baková

   kontakt: 0947 487 937

   email: bakova.jana@zsprokofievova.petrzalka.sk

    

   PERSONÁLNE OBSADENIE

     meno vychovávateľky  telefónne číslo  trieda 
   Oddelenie I.  Jana Pavlovová 947 487 918 1.A
   Oddelenie II.  Mgr. Veronika Lazárová 947 487 938 1.B
   Oddelenie III.  Mgr. Nikola Daráková 904 245 542 1.C+ 1.D
   Oddelenie IV.  Lenka Hiščáková 947 903 029 2.A
   Oddelenie V.  Mgr.Lucia Brezovská  940 612 476 2.B
   Oddelenie VI.  Mgr. Žaneta Repická  947 487 615 2.C+ 2.D
   Oddelenie VII.  Ing. Šárka Drobná 947 487 936 3.A
   Oddelenie VIII.  Mgr. Monika Fucsíková  940 612 450 3.B
   Oddelenie IX.  Mgr. Jana Baková  947 487 937 3.D
   Oddelenie X.  Ing. Martina  Hankovská  947 487 930 3.E
   Oddelenie XI.  Mgr. Valéria Slipecká  947 487 928 4.A + 4.B
   Oddelenie XII.  Bc. Adriana Puterová  947 487 623 4.C+5.D+5.E