• Úspech nášho projektu

      Cieľom projektu na podporu rozvoja finančnej gramotnosti je hravou formou zatraktívniť aktuálne témy v tejto oblasti. Akcentuje u žiakov rozvoj finančného a ekonomického vzdelávania formou aplikácie daných kompetencií v oblasti finančnej gramotnosti, schopnosť vhodne používať základné ekonomické pojmy primerané vekovej kategórii a osvojenie zručností pre efektívne riadenie a plánovanie ich finančnej budúcnosti.

      Plánované tvorivé aktivity v rámci projektu na rozvoj finančnej gramotnosti budú doplnkom edukačného procesu ako súčasť prierezových tém, ktoré sa prelínajú v jednotlivých vyučovacích predmetoch.

       

      Časový harmonogram realizácie projektu:

      September 2023

      26.09.2023 AULA           teoretická časť (prednáška)

      9,00 hod - 10,00 hod      žiaci 5. a 6. ročník

      11,00 hod - 12,00 hod    žiaci 7. a 9. ročník

      28.09.2023 JEDÁLEŃ    praktická časť (tvorivá hra)

      9,00 hod - 12,00 hod      žiaci II. stupeň

      --------------------------------------------------------------------

      Október 2023

      2.10.2023   pedagógovia (praktická časť)    14,00 hod - 16.00 hod

      9.10.2023   pedagógovia (praktická časť)    14,00 hod - 16.00 hod

      --------------------------------------------------------------------

      November 2023

      8.11.2023    pedagógovia (teória 1. časť)     14,00 hod - 15,30 hod

      13.11.2023  pedagógovia (teória 2. časť)     14,00 hod - 15,30 hod

       

      Úlohou finančného vzdelávania nie je len rozvoj orientácie v problematike financií. Prioritou  projektu na podporu rozvoja finančnej gramotnosti je získavanie kompetencií nevyhnutných pre zodpovedné finančné správanie žiakov v celoživotnej perspektíve a existenčné zabezpečenie seba i svojej rodiny. Preto je potrebné ich systematické vedenie k rozvoju kritického myslenia a adekvátnej orientácie v oblasti výberu najlepšieho riešenia za daných podmienok.

     • OZNAM

      Vážení rodičia, 

      oznamujeme Vám, že dňa 22.09.2023 žiaci našej školy budú mať riaditeľské voľno z dôvodu školenia pedagogických zamestnancov. ŠKD nebude v prevádzke a žiaci v daný deň budú odhlásení z obeda. 

      S pozdravom Vedenie školy

     • Programko - Ponuka krúžkov programovania a informatiky

      Ešte si nezačal programovať? Stále nevieš, čo to programovanie vlastne je? To vôbec nevadí, to sa čoskoro zmení. Ak si tretiak alebo starší, tak tento kurz je určený práve pre teba. Nemusíš sa vôbec báť, že by si to nezvládol. Vytvoríš si jednoduché hry alebo animácie, s ktorými sa budeš môcť pochváliť kamarátom. Vysvetlíme ti, čo je premenná alebo podmienka. Je to naozaj veľmi jednoduché!

      Ponuka a informácie pre rodičov a deti o krúžku programovania a informatiky PROGRAMKO nájdete v nasledujúcich materiáloch:

      Bližšie informácie o krúžkoch a kurzoch Programko v tomto pdf súbore

      Informácie o krúžku programovania pre 1.stupeň nájdete v tomto pdf súbore - programovací jazyk Scratch

      Informácie o krúžku programovania pre 2.stupeň nájdete v tomto pdf súbore - programovací jazyk Python

       

      Programko s.r.o. – vzdelávanie v oblasti IT

      Kvačalova 992/11, 82108 Bratislava | www.programko.sk | info@programko.sk, 0917394051

     • Cvičný požiarny poplach

      V stredu 13.9.2023 sme na našej škole zažili adrenalínovú udalosť. Dvojminútovým varovným signálom sirény bol vyhlásený cvičný požiarny poplach.

      Cvičný poplach sa realizoval v objekte našej školy, pre ktorú je vypracovaný požiarny evakuačný plán.

      Cieľom evakuačného požiarneho poplachu bolo precvičiť evakuáciu žiakov 1. a 2. stupňa i zamestnancov školy a ich odolnosť na fyzickú i psychickú záťaž v náročných životných situáciách.

      Všetci zúčastnení sa presúvali po poschodiach organizovane, určenými únikovými východmi a po jednotlivých triedach so svojimi vyučujúcimi, aby sa zhromaždili na školskom dvore.
      Naši šikovní žiaci a učitelia vedeli presný postup a zvládli evakuáciu z budovy školy do piatich minút. Gratulujeme!!!

      Opakovanie je matkou múdrosti, preto sa evakuačné cvičenia po vyhlásení požiarneho poplachu na našej škole pravidelne opakujú, čím je zaručená bezpečnosť, ochrana života a zdravia všetkých deti i personálu školy, ktorá je v každom smere našim prvoradým záujmom.

      Ďakujeme všetkým zúčastnením za výborne zvládnutú akciu. Zároveň vďaka pánovi učiteľovi Molotovi za perfektnú prípravu a organizáciu evakuačného cvičenia :)

     • Smútočné oznámenie

      Oznamujeme Vám, 

      že naša dlhoročná kolegyňa, učiteľka slovenského jazyka, vedúca metodických orgánov, 

      koordinátorka pre žiakov z Ukrajiny a predsedníčka Rady školy pri ZŠ Prokofievova 5, 

      nás opustila dňa 02. 09. 2023 vo veku 63 rokov.

       

      Česť jej pamiatke!

                                                                                                                                                  

      vedenie ZŠ Prokofievova