• Profil verejného obstarávateľa

   • Základná škola, Prokofievova 5, 851 01 Bratislava-Petržalka  je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

    Verejný obstarávateľ: Základná škola, Prokofievova 5, 851 01 Bratislava-Petržalka
    Sídlo: Prokofievova 5, 851 01 Bratislava-Petržalka                                                                              
    IČO: 31754911
    DIČ: 2020916040
    IČ DPH: nie je platcom
    Štatutárny zástupca: Mgr. DIANA MOSNÁ, PhD.
    e-mail: sekretariat@zsprokofievova.petrzalka.sk
    telefón:  +421 947 487 911

     

    Plán verejného obstarávania 2024

    Smernica o verejnom obstarávaní

    Zakladné kroky a postupy vo verejnom obstarávani - schéma

    Postup pri zákazke s nízkou hodnotou

    Súhrnné správy