• p. č.

   MENO A PRIEZVISKO

   FUNKCIA

   ZVOLENÝ/DELEGOVANÝ ZA

   1.

   Mgr. ERIKA MACHOVÁ

   PREDSEDA

   PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

   2.

   Mgr. TERÉZIA KRALOVIČOVÁ

   PODPREDSEDA ČLEN

   PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

   3.

   Mgr. EVA HLISTOVÁ

   ČLEN

   NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

   4.

   Mgr. KATARÍNA KASMANOVÁ

   ČLEN

   RODIČOV

   5.

   MARIKA TOPOĽSKÁ, DIPL. UM.

   ČLEN

   RODIČOV

   6.

   Mgr. MARIÁN MESÁROŠ

   ČLEN

   RODIČOV

   7.

   Ing. JANA ROTHOVÁ

   ČLEN

   RODIČOV

   8.

   PaedDr. KATARÍNA BRŤKOVÁ

   ČLEN

   ZRIAĎOVATEĽA

   9.

   Mgr. IVETA JANČOKOVÁ

   ČLEN

   ZRIAĎOVATEĽA - POSLANKYŇA

   10.

   Ing. JÁN KARMAN

   ČLEN

   ZRIAĎOVATEĽA - POSLANEC

   11.

   Mgr. VIERA NÉMETHOVÁ

   ČLEN

   ZRIAĎOVATEĽA - POSLANEC