• p. č.

   MENO A PRIEZVISKO

   FUNKCIA

   ZVOLENÝ/DELEGOVANÝ ZA

   1.

   Mgr. ERIKA MACHOVÁ

   PREDSEDA

   PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

   2.

   Mgr. TERÉZIA KRALOVIČOVÁ

   PODPREDSEDA ČLEN

   PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

   3.

   Mgr. EVA HLISTOVÁ

   ČLEN

   NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

   4.

   Mgr. KATARÍNA KASMANOVÁ

   ČLEN

   RODIČOV

   5.

   MARIKA TOPOĽSKÁ, DIPL. UM.

   ČLEN

   RODIČOV

   6.

   Mgr. MARIÁN MESÁROŠ

   ČLEN

   RODIČOV

   7.

   Ing. JANA ROTHOVÁ

   ČLEN

   RODIČOV

   8.

   PaedDr. JURAJ MONSBERGER

   ČLEN

   ZRIAĎOVATEĽA

   9.

   Ing. arch., Mgr. art. ELENA PÄTOPRSTÁ

   ČLEN

   ZRIAĎOVATEĽA - POSLANKYŇA

   10.

   Ing. JÁN KARMAN

   ČLEN

   ZRIAĎOVATEĽA - POSLANEC

   11.

   Mgr. TOMÁŠ PALKOVIČ

   ČLEN

   ZRIAĎOVATEĽA - POSLANEC