• Úspech nášho projektu

      Cieľom projektu na podporu rozvoja finančnej gramotnosti je hravou formou zatraktívniť aktuálne témy v tejto oblasti. Akcentuje u žiakov rozvoj finančného a ekonomického vzdelávania formou aplikácie daných kompetencií v oblasti finančnej gramotnosti, schopnosť vhodne používať základné ekonomické pojmy primerané vekovej kategórii a osvojenie zručností pre efektívne riadenie a plánovanie ich finančnej budúcnosti.

      Plánované tvorivé aktivity v rámci projektu na rozvoj finančnej gramotnosti budú doplnkom edukačného procesu ako súčasť prierezových tém, ktoré sa prelínajú v jednotlivých vyučovacích predmetoch.

       

      Časový harmonogram realizácie projektu:

      September 2023

      26.09.2023 AULA           teoretická časť (prednáška)

      9,00 hod - 10,00 hod      žiaci 5. a 6. ročník

      11,00 hod - 12,00 hod    žiaci 7. a 9. ročník

      28.09.2023 JEDÁLEŃ    praktická časť (tvorivá hra)

      9,00 hod - 12,00 hod      žiaci II. stupeň

      --------------------------------------------------------------------

      Október 2023

      2.10.2023   pedagógovia (praktická časť)    14,00 hod - 16.00 hod

      9.10.2023   pedagógovia (praktická časť)    14,00 hod - 16.00 hod

      --------------------------------------------------------------------

      November 2023

      8.11.2023    pedagógovia (teória 1. časť)     14,00 hod - 15,30 hod

      13.11.2023  pedagógovia (teória 2. časť)     14,00 hod - 15,30 hod

       

      Úlohou finančného vzdelávania nie je len rozvoj orientácie v problematike financií. Prioritou  projektu na podporu rozvoja finančnej gramotnosti je získavanie kompetencií nevyhnutných pre zodpovedné finančné správanie žiakov v celoživotnej perspektíve a existenčné zabezpečenie seba i svojej rodiny. Preto je potrebné ich systematické vedenie k rozvoju kritického myslenia a adekvátnej orientácie v oblasti výberu najlepšieho riešenia za daných podmienok.

     • OZNAM

      Vážení rodičia, 

      oznamujeme Vám, že dňa 22.09.2023 žiaci našej školy budú mať riaditeľské voľno z dôvodu školenia pedagogických zamestnancov. ŠKD nebude v prevádzke a žiaci v daný deň budú odhlásení z obeda. 

      S pozdravom Vedenie školy

     • Programko - Ponuka krúžkov programovania a informatiky

      Ešte si nezačal programovať? Stále nevieš, čo to programovanie vlastne je? To vôbec nevadí, to sa čoskoro zmení. Ak si tretiak alebo starší, tak tento kurz je určený práve pre teba. Nemusíš sa vôbec báť, že by si to nezvládol. Vytvoríš si jednoduché hry alebo animácie, s ktorými sa budeš môcť pochváliť kamarátom. Vysvetlíme ti, čo je premenná alebo podmienka. Je to naozaj veľmi jednoduché!

      Ponuka a informácie pre rodičov a deti o krúžku programovania a informatiky PROGRAMKO nájdete v nasledujúcich materiáloch:

      Bližšie informácie o krúžkoch a kurzoch Programko v tomto pdf súbore

      Informácie o krúžku programovania pre 1.stupeň nájdete v tomto pdf súbore - programovací jazyk Scratch

      Informácie o krúžku programovania pre 2.stupeň nájdete v tomto pdf súbore - programovací jazyk Python

       

      Programko s.r.o. – vzdelávanie v oblasti IT

      Kvačalova 992/11, 82108 Bratislava | www.programko.sk | info@programko.sk, 0917394051

     • Cvičný požiarny poplach

      V stredu 13.9.2023 sme na našej škole zažili adrenalínovú udalosť. Dvojminútovým varovným signálom sirény bol vyhlásený cvičný požiarny poplach.

      Cvičný poplach sa realizoval v objekte našej školy, pre ktorú je vypracovaný požiarny evakuačný plán.

      Cieľom evakuačného požiarneho poplachu bolo precvičiť evakuáciu žiakov 1. a 2. stupňa i zamestnancov školy a ich odolnosť na fyzickú i psychickú záťaž v náročných životných situáciách.

      Všetci zúčastnení sa presúvali po poschodiach organizovane, určenými únikovými východmi a po jednotlivých triedach so svojimi vyučujúcimi, aby sa zhromaždili na školskom dvore.
      Naši šikovní žiaci a učitelia vedeli presný postup a zvládli evakuáciu z budovy školy do piatich minút. Gratulujeme!!!

      Opakovanie je matkou múdrosti, preto sa evakuačné cvičenia po vyhlásení požiarneho poplachu na našej škole pravidelne opakujú, čím je zaručená bezpečnosť, ochrana života a zdravia všetkých deti i personálu školy, ktorá je v každom smere našim prvoradým záujmom.

      Ďakujeme všetkým zúčastnením za výborne zvládnutú akciu. Zároveň vďaka pánovi učiteľovi Molotovi za perfektnú prípravu a organizáciu evakuačného cvičenia :)

     • Smútočné oznámenie

      Oznamujeme Vám, 

      že naša dlhoročná kolegyňa, učiteľka slovenského jazyka, vedúca metodických orgánov, 

      koordinátorka pre žiakov z Ukrajiny a predsedníčka Rady školy pri ZŠ Prokofievova 5, 

      nás opustila dňa 02. 09. 2023 vo veku 63 rokov.

       

      Česť jej pamiatke!

                                                                                                                                                  

      vedenie ZŠ Prokofievova

     • Oznam školskej jedálne pre nových žiakov v školskom roku 2023/2024

      Vážení rodičia budúcich prváčikov a novprijatých žiakov,

       

      dostali ste prihlasovacie mená a heslá do EduPage (školský informačný systém).

      Prihlásiť sa môžete aj z mobilného telefónu, ak si nainštalujete aplikáciu.

      Ak máte záujem o stravovanie v školskej jedálni, je potrebné prihlásiť sa do EduPage a poslať – Žiadosť o dotáciu na stravu – NÁVRATKA od 1.9.2023.

       

      Postup prihlásenia do EduPage:

      web stránka: https://zsprokofievova.edupage.org

      Prihlasovacie meno: zadáte Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v elektronickej prihláške

      Heslo: neviem

      Vzápätí Vám príde do e-mailovej schránky Vaše heslo, ktoré si môžete zmeniť

      • teraz sa už môžete prihlásiť do Edupage,
      • Úvod,
      • Žiadosti- vyhlásenia,
      • červený krúžok +
      • vyznačiť Žiadosť o dotáciu na stravu – NÁVRATKA od 1.9.2023
        
      • vyberiete triedu,
      • kliknete na meno dieťaťa,
      • vyberiete školský rok 2023/2024,
      • kliknete na návratka: žiadam....
      • Celkom dole: ULOŽIŤ

       

      Aby malo Vaše dieťa nárok na dotáciu na stravu tzv. „obedy zadarmo“, keď platíte iba 10€ réžiu za mesiac, je potrebné elektronicky podať Žiadosť o dotáciu na stravu - Návratka platí od 1.9.2023

       

      Návratku je potrebné odkliknúť do 17.7.2023.

       

      Ďakujeme za spoluprácu.

      S pozdravom vedenie školy

     • Hurá, prázdniny!

      Je tu koniec školského roka, na ktorý sme sa všetci tešili. Rozlúčili sme sa s ním krátkym kultúrnym programom. Triedy 2.B a 8.A prevzali z rúk pani riaditeľky školy tituly Trieda roka. Žiaci 9. ročníka sa rozlúčili so školou veselým a radostným programom. Vyjadrili poďakovanie všetkým a zaželali veľa šťastia, zdravia a úspechov. 

      Ďakujeme učiteľom, vychovávateľom, rodičom a žiakom za náročný rok, prajeme krásne leto a načerpanie veľa nových síl do nového školského roka. 

     • 1.B - Výlet do Bibiany a prehliadka Starého mesta

      Žiaci a žiačky 1.B sa vydali na výlet do Starého mesta a zúčastnili sa interaktívnej prehliadky "Lovci znakov" v Bibiane. 

      Prešli sme sa po historickej časti Starého mesta, aby sme spoznali Hlavné námestie, Starú radnicu, budovu Magistrátu a kto v nej pracuje a tiež sme navštívili Dóm sv. Martina. Pochutnali sme si na zmrzline a oddychovali na nádvorí Primaciálneho paláca. 

      Nová interaktívna výstava Lovci znakov v Bibiane nám predstavila jeden z najvýznamnejších objavov ľudstva – písmo. Zábavným spôsobom sme si priblížili rôzne spôsoby komunikácie medzi ľuďmi. Vyskúšali sme si jednotlivé exponáty a inštalácie, ktoré sú vytvorené predovšetkým svetelnými, projekčnými a scénickými technológiami, ktoré pracujú s rôznymi vizuálnymi vnemami.

      Deti sa oboznámili s kníhtlačou, ručným písaním a kaligrafiou, komunikáciou pomocou emotikonov, tvorbou písomných fontov, telegrafickou komunikáciou, klinovým písmom, kryptografiou a vizuálnym smogom. 

     • Trieda roka za 2.stupeň a vodácky výcvik

      V školskom roku 2022/2023 ocenenie Trieda roka za II. stupeň získala VIII.A.

      Odmenou za víťazstvo bola účasť žiakov 26.06.2023 na základnom vodáckom výcviku na Veľkom Draždiaku. Pod vedením skúseného inštruktora si žiaci osvojili techniku správneho ovládania rôznych plavidiel, dokonca si vyskúšali aj plavbu.

                  Žiakom sa aktivita veľmi páčila, domov odchádzali unavení ale spokojní a šťastní – plní nových zážitkov.

     • Čarovná India

      Dňa 27. júna sa na našej škole uskutoční rozprávanie o ďalekej krajine s názvom Čarovná India. Dozvieme sa o fungovaní škôl v Indii, o tradičnej rodine, o kultúre či náboženstve. Na záver sa spolu zasmejeme na joge smiechu. Indickým podujatím nás budú sprevádzať: Martina Šipošová, Haseeb Basha a Mária Sárköziová. Program sa začne pre prvý stupeň o 8.00 hod. Druhý stupeň začne o 10.00 hod. Tešíme sa na vás!

     • OZNAM

      Vážení rodičia, dovoľujeme si vás informovať o programe dňa 30.06.2023

      Odovzdávanie vysvedčení

      - nástup do školy 8,00 hod.

      - kultúrny program v Aule, 9,00 - 9,30 hod.

      - 9,30 – 10,30 hod. odovzdávanie vysvedčení

      - koniec vyučovania – 10,30 hod. (platí pre všetky triedy) / ŠKD – do 15,00 hod.

      Pekný deň

      Vedenie ZŠ Prokofievova 5