• STOP závislostiam!

      24. 11. 2023

      Škola ako profesionálna inštitúcia zabezpečuje realizovanie primárnej i sekundárnej prevencie sociálno-patologického správania žiakov. Nárast sociálno-patologických javov na školách si vyžaduje zvýšiť efektívnosť prevencie a jej profesionalizácie zameranej na cieľovú skupinu detí a mládeže.

      Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa našej škole v rámci preventívno-výchovnej činnosti uskutočnia diskusie na závažné témy v oblasti protidrogovej prevencie a prevencie sociálno-patologických javov ako šikana i kyberšikana.

     • Koľko lásky

      13. 11. 2023

      Milí rodičia,

      v mene vedenia školy by som Vás chcela požiadať o spoluprácu pri realizácii projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.

      Blíži sa magický čas pokoja a lásky v kruhu milovaných, čas vianočný. Väčšina z nás ho vníma ako príjemné a srdcu blízke obdobie, v ktorom na chvíľu spomalíme tempo života a zamyslíme sa nad našimi ďalšími krokmi.

     • Biela pastelka 2023

      10. 11. 2023

      Dobrý deň,

      ďakujeme veľmi pekne, že sa Vaša škola zapojila do zbierky Biela pastelka 2023.

      Vaši študenti boli snaživí, za čo im patri naše veľké ĎAKUJEM!

      Spolu vyzbierali krásnych 211,44 €.

      Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa opäť o rok :)

      S pozdravom

      Mgr. Tomáš Bako

      Vedúci Krajského strediska Bratislava

     • Zábava so šašom Slížom

      9. 11. 2023

      Pred jesennými prázdninami čakalo na deti zo školského klubu veľké prekvapenie.

      Do našej školy zavítal v piatok 27. októbra klaun 21. storočia šašo Slížo.

      V úvode svojho veselého vystúpenia deti zabával rôznymi žonglérskymi a kúzelníckymi trikmi.

      Do interaktívneho predstavenia zapojil aj viacerých žiakov, ktorým sa jeho program aktivít veľmi páčil. Počas celej Slížovej show deti zažili veľa zábavy, smiechu a radosti, lebo rád napĺňa svoje heslo: “SMIECH ČISTÍ ZUBY.”

     • Šarkaniáda

      6. 11. 2023

      Školský klub pripravil pre deti veselú akciu s názvom Šarkaniáda.

      Počas príjemného jesenného počasia absolvovali dva dni plné zábavy a tvorivých aktivít. V spolupráci s pani vychovávateľkami si zhotovili pestrofarebných šarkanov podľa vlastnej fantázie, Zaujímavé výtvory už netrpezlivo čakali na svoj let jesennou prírodou.

     • Po stopách histórie ....

      25. 10. 2023

      Príjemné jesenné počasie sprevádzalo žiakov 4.B na exkurzii po stopách histórie v Starom Meste spolu s pani učiteľkami Stegmannovou a Dávidovou. Náučná exkurzia bola spojená i s návštevou výstavy známych diel ilustrátora Miroslava Cipára. Mnohé kresby uvedeného autora žiaci poznali zo svojich učebníc – čítaniek a detského časopisu Slniečko. Zaujímavé exponáty tvoril set detských časopisov s identickým názvom od roku 1970 a štvrtáci mali možnosť oboznámiť sa s ich históriou a obsahom.

     • Pozvánka pre rodičov

      23. 10. 2023

      Pozývame Vás na prvú online konferenciu logopédov určenú pre rodičov. Príspevky konferencie si môžete vypočuť kedykoľvek v priebehu mesiaca od začiatku konferencie. Ide o 12 príspevkov v trvaní 45min. Logopédi a lekár budú hovoriť na témy, ktoré vyplývajúc z praxe aktuálne najviac zaujímajú rodičov.

     • OZNAM

      23. 10. 2023

      Jesenné prázdniny budú v trvaní od 30.10.2023 do 01.11.2023.

      ŠKD v prevádzke počas jesenných prázdnin nebude.

      Nástup do školy je 02.11.2023.

     • Zážitková ZOO

      22. 10. 2023

      Dňa 5.októbra sa trieda 2.B zúčastnila zaujímavej aktivity - výukového programu s názvom „Čo sa mihlo našim lesom?“

      Našich druháčikov privítala známa zoologická záhrada v našom hlavnom meste. Avizovaný vzdelávací program bol zameraný na pozorovanie krás našej prírody s akcentom na lesný porast a realizovaný interaktívnou zážitkovou formou. V rámci jednotlivých aktivít žiaci pozorovali lesné zvieratká, počúvali odborný výklad pracovníčky ZOO, riešili hlavolamy a zapojili sa i do súťaží. Zaujímali sa aj o odpovede na rôzne otázky, napr.: Čo chce „povedať“ medveď, keď sa postaví na zadné nohy? Viete, ktorá srsť zvieraťa sa používala pri výrobe kefky na zuby? Prečo je dôležité naše vlky chrániť? Vedeli ste, že zubry milujú hríby? A mnohé iné ....
      Vzdelávacia vychádzka v areáli zoologickej záhrady sa vydarila aj s podporou príjemného jesenného počasia.

  • Prihlásenie

  • Partneri

   • Velcon
   • Súkromná základná umelecká škola
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Voľné pracovné miesta