• STOP závislostiam!

      Škola ako profesionálna inštitúcia zabezpečuje realizovanie primárnej i sekundárnej prevencie sociálno-patologického správania žiakov. Nárast sociálno-patologických javov na školách si vyžaduje zvýšiť efektívnosť prevencie a jej profesionalizácie zameranej na cieľovú skupinu detí a mládeže.

      Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa našej škole v rámci preventívno-výchovnej činnosti uskutočnia diskusie na závažné témy v oblasti protidrogovej prevencie a prevencie sociálno-patologických javov ako šikana i kyberšikana.

      Realizátormi diskusií pre žiakov 2. stupňa budú členovia školského podporného tímu Peter Petrovič a Július Šiko.

      Hlavným cieľom preventívno-výchovných aktivít bude upriamiť pozornosť žiakov na nebezpečenstvo a riziká v súvislosti s uvedenými javmi a akceptáciu efektívnych postupov prevencie z ich strany.

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                      Školsky podporný tím

     • Koľko lásky

      Milí rodičia,

      v mene vedenia školy by som Vás chcela požiadať o spoluprácu pri realizácii projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.

      Blíži sa magický čas pokoja a lásky v kruhu milovaných, čas vianočný. Väčšina z nás ho vníma ako príjemné a srdcu blízke obdobie, v ktorom na chvíľu spomalíme tempo života a zamyslíme sa nad našimi ďalšími krokmi.

      Najkrajšie sviatky roka Vianoce sú aj symbolom lásky, súdržnosti a pomoci ľuďom v núdzi. Aj z uvedeného dôvodu oslovujeme Vás - rodičov detí našej školy. Chceli by sme sa spoločne s Vami podieľať na tomto krásnom a zmysluplnom projekte.

      Potešme i tieto Vianoce seniorov po celom Slovensku darčekom, ktorý ich zahreje pri srdci!  Naplňte krabicu od topánok maličkosťami, ktoré potešia osamelých seniorov. Často je to jediný darček, ktorý dostanú, preto do krabice nezabudnite vložiť aj kúsok svojho srdca

      Veríme, že sa nám i v predviančnom zhone podarí nazbierať do krabíc od topánok všetko potrebné, čo určite poteší dušu aj srdce našich seniorov.

      Krabičky s rôznymi maličkosťami je potrebné pripraviť najneskôr do 1. decembra 2023.

      Všetky darčeky môžete odovzdať príslušnej pani vychovávateľke v rannom klube alebo v popoludňajších hodinách v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti.

      Bližšie info na: https://www.kolkolasky.sk/  

       

      Zo srdca ďakujeme J

       

      Zodpovedná osoba za školu: Mgr. Jana Baková, vedúca ŠKD

     • Biela pastelka 2023

      Dobrý deň,

      ďakujeme veľmi pekne, že sa Vaša škola zapojila do zbierky Biela pastelka 2023.

      Vaši študenti boli snaživí, za čo im patri naše veľké ĎAKUJEM!

       

      Spolu vyzbierali krásnych 211,44 €. 

      Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa opäť o rok :)

       

      S pozdravom

      Mgr. Tomáš Bako

      Vedúci Krajského strediska Bratislava

       

      Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

      Krajské stredisko Bratislava

     • Zábava so šašom Slížom

      Pred jesennými prázdninami čakalo na deti zo školského klubu veľké prekvapenie. 

      Do našej školy zavítal v piatok 27. októbra klaun 21. storočia šašo Slížo.

      V úvode svojho veselého vystúpenia deti zabával rôznymi žonglérskymi a kúzelníckymi trikmi.

      Do interaktívneho predstavenia zapojil aj viacerých žiakov, ktorým sa jeho program aktivít veľmi páčil. Počas celej Slížovej show deti zažili veľa zábavy, smiechu a radosti, lebo rád napĺňa svoje heslo: “SMIECH ČISTÍ ZUBY.”

      A deti zo školského klubu sa už tešia na ďalšie zábavné popoludnie.

     • Šarkaniáda

      Školský klub pripravil pre deti veselú akciu s názvom Šarkaniáda.

      Počas príjemného jesenného počasia absolvovali dva dni plné zábavy a tvorivých aktivít. V spolupráci s pani vychovávateľkami si zhotovili pestrofarebných šarkanov podľa vlastnej fantázie, Zaujímavé výtvory už netrpezlivo čakali na svoj let jesennou prírodou.

      Školské Ihrisko bolo plné veselých šantivých detí a podľa ich vyjadrení sa im akcia veľmi páčila.

      Červené líčka, žiarivé očká a spokojné úsmevy svedčili o ich dobrej zábave.

      ŠARKANIÁDA sa vydarila a všetci zúčastnení sa už tešia na ďalšiu jesennú akciu na budúci školský rok.

     • Po stopách histórie ....

      Príjemné jesenné počasie sprevádzalo žiakov 4.B na exkurzii po stopách histórie v Starom Meste spolu s pani učiteľkami Stegmannovou a Dávidovou. Náučná exkurzia bola spojená i s návštevou výstavy známych diel ilustrátora Miroslava Cipára. Mnohé kresby uvedeného autora žiaci poznali zo svojich učebníc – čítaniek a detského časopisu Slniečko. Zaujímavé exponáty tvoril set detských časopisov s identickým názvom od roku 1970 a štvrtáci mali možnosť oboznámiť sa s ich históriou a obsahom.

      Pri prechádzke historickými uličkami Bratislavy žiaci objavili Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, postupovali po trase korunovačného sprievodu, obdivovali architektúru Hlavného námestia.

      So zatajeným dychom počúvali historický príbeh vzniku Rolandovej fontány. Od Dómu svätého Michala sa postupne presunuli popri hradbách mestského opevnenia k dominante hlavného mesta - Bratislavskému hradu a k budove Národnej rady. Z nádvoria hradu sa kochali nádherným výhľadom na skvostnú „krásavicu na Dunaji.“

      Všetci účastníci exkurzie načerpali veľa krásnych zážitkov a nových poznatkov, ktoré si budú dlho pamätať.

      A pani učiteľky za ich skvelý nápad ohodnotili štvrtáci na jednotku s hviezdičkou.

     • OZNAM

      Jesenné prázdniny budú v trvaní od 30.10.2023 do 01.11.2023. 

      ŠKD v prevádzke počas jesenných prázdnin nebude. 

      Nástup do školy je 02.11.2023.

     • Zážitková ZOO

      Dňa 5.októbra sa trieda 2.B zúčastnila zaujímavej aktivity - výukového programu s názvom „Čo sa mihlo našim lesom?“

      Našich druháčikov privítala známa zoologická záhrada v našom hlavnom meste. Avizovaný vzdelávací program bol zameraný na pozorovanie krás našej prírody s akcentom na lesný porast a realizovaný interaktívnou zážitkovou formou. V rámci jednotlivých aktivít žiaci pozorovali lesné zvieratká, počúvali odborný výklad pracovníčky ZOO, riešili hlavolamy a zapojili sa i do súťaží. Zaujímali sa aj o odpovede na rôzne otázky, napr.: Čo chce „povedať“ medveď, keď sa postaví na zadné nohy? Viete, ktorá srsť zvieraťa sa používala pri výrobe kefky na zuby? Prečo je dôležité naše vlky chrániť? Vedeli ste, že zubry milujú hríby? A mnohé iné ....
      Vzdelávacia vychádzka v areáli zoologickej záhrady sa vydarila aj s podporou príjemného jesenného počasia.

      A druháci sa už tešia na ďalšie zaujímavé akcie!

     • Úspech nášho projektu

      Cieľom projektu na podporu rozvoja finančnej gramotnosti je hravou formou zatraktívniť aktuálne témy v tejto oblasti. Akcentuje u žiakov rozvoj finančného a ekonomického vzdelávania formou aplikácie daných kompetencií v oblasti finančnej gramotnosti, schopnosť vhodne používať základné ekonomické pojmy primerané vekovej kategórii a osvojenie zručností pre efektívne riadenie a plánovanie ich finančnej budúcnosti.

      Plánované tvorivé aktivity v rámci projektu na rozvoj finančnej gramotnosti budú doplnkom edukačného procesu ako súčasť prierezových tém, ktoré sa prelínajú v jednotlivých vyučovacích predmetoch.

       

      Časový harmonogram realizácie projektu:

      September 2023

      26.09.2023 AULA           teoretická časť (prednáška)

      9,00 hod - 10,00 hod      žiaci 5. a 6. ročník

      11,00 hod - 12,00 hod    žiaci 7. a 9. ročník

      28.09.2023 JEDÁLEŃ    praktická časť (tvorivá hra)

      9,00 hod - 12,00 hod      žiaci II. stupeň

      --------------------------------------------------------------------

      Október 2023

      2.10.2023   pedagógovia (praktická časť)    14,00 hod - 16.00 hod

      9.10.2023   pedagógovia (praktická časť)    14,00 hod - 16.00 hod

      --------------------------------------------------------------------

      November 2023

      8.11.2023    pedagógovia (teória 1. časť)     14,00 hod - 15,30 hod

      13.11.2023  pedagógovia (teória 2. časť)     14,00 hod - 15,30 hod

       

      Úlohou finančného vzdelávania nie je len rozvoj orientácie v problematike financií. Prioritou  projektu na podporu rozvoja finančnej gramotnosti je získavanie kompetencií nevyhnutných pre zodpovedné finančné správanie žiakov v celoživotnej perspektíve a existenčné zabezpečenie seba i svojej rodiny. Preto je potrebné ich systematické vedenie k rozvoju kritického myslenia a adekvátnej orientácie v oblasti výberu najlepšieho riešenia za daných podmienok.

     • OZNAM

      Vážení rodičia, 

      oznamujeme Vám, že dňa 22.09.2023 žiaci našej školy budú mať riaditeľské voľno z dôvodu školenia pedagogických zamestnancov. ŠKD nebude v prevádzke a žiaci v daný deň budú odhlásení z obeda. 

      S pozdravom Vedenie školy

     • Programko - Ponuka krúžkov programovania a informatiky

      Ešte si nezačal programovať? Stále nevieš, čo to programovanie vlastne je? To vôbec nevadí, to sa čoskoro zmení. Ak si tretiak alebo starší, tak tento kurz je určený práve pre teba. Nemusíš sa vôbec báť, že by si to nezvládol. Vytvoríš si jednoduché hry alebo animácie, s ktorými sa budeš môcť pochváliť kamarátom. Vysvetlíme ti, čo je premenná alebo podmienka. Je to naozaj veľmi jednoduché!

      Ponuka a informácie pre rodičov a deti o krúžku programovania a informatiky PROGRAMKO nájdete v nasledujúcich materiáloch:

      Bližšie informácie o krúžkoch a kurzoch Programko v tomto pdf súbore

      Informácie o krúžku programovania pre 1.stupeň nájdete v tomto pdf súbore - programovací jazyk Scratch

      Informácie o krúžku programovania pre 2.stupeň nájdete v tomto pdf súbore - programovací jazyk Python

       

      Programko s.r.o. – vzdelávanie v oblasti IT

      Kvačalova 992/11, 82108 Bratislava | www.programko.sk | info@programko.sk, 0917394051

     • Cvičný požiarny poplach

      V stredu 13.9.2023 sme na našej škole zažili adrenalínovú udalosť. Dvojminútovým varovným signálom sirény bol vyhlásený cvičný požiarny poplach.

      Cvičný poplach sa realizoval v objekte našej školy, pre ktorú je vypracovaný požiarny evakuačný plán.

      Cieľom evakuačného požiarneho poplachu bolo precvičiť evakuáciu žiakov 1. a 2. stupňa i zamestnancov školy a ich odolnosť na fyzickú i psychickú záťaž v náročných životných situáciách.

      Všetci zúčastnení sa presúvali po poschodiach organizovane, určenými únikovými východmi a po jednotlivých triedach so svojimi vyučujúcimi, aby sa zhromaždili na školskom dvore.
      Naši šikovní žiaci a učitelia vedeli presný postup a zvládli evakuáciu z budovy školy do piatich minút. Gratulujeme!!!

      Opakovanie je matkou múdrosti, preto sa evakuačné cvičenia po vyhlásení požiarneho poplachu na našej škole pravidelne opakujú, čím je zaručená bezpečnosť, ochrana života a zdravia všetkých deti i personálu školy, ktorá je v každom smere našim prvoradým záujmom.

      Ďakujeme všetkým zúčastnením za výborne zvládnutú akciu. Zároveň vďaka pánovi učiteľovi Molotovi za perfektnú prípravu a organizáciu evakuačného cvičenia :)

     • Smútočné oznámenie

      Oznamujeme Vám, 

      že naša dlhoročná kolegyňa, učiteľka slovenského jazyka, vedúca metodických orgánov, 

      koordinátorka pre žiakov z Ukrajiny a predsedníčka Rady školy pri ZŠ Prokofievova 5, 

      nás opustila dňa 02. 09. 2023 vo veku 63 rokov.

       

      Česť jej pamiatke!

                                                                                                                                                  

      vedenie ZŠ Prokofievova