• OZNAM

      Vážení rodičia,

       

      oznamujeme Vám, že Mestská časť Bratislava – Petržalka prijala zvýšenie poplatkov za školský klub detí od 01.04.2023 v sume 40,00 EUR za jedno dieťa. Za druhé a každé ďalšie dieťa, ktoré navštevuje školský klub detí, zákonný zástupca uhrádza mesačný príspevok sumou 20,00 EUR.

       

      Pedagogická rada školy dňa 27.04.2023 schválila poplatok 15,00 EUR za ranný školský klub detí a oddychovú činnosť detí do 14.00 h.

       

      Vzhľadom na navýšenie poplatku za školský klub detí Vám bude budúci týždeň poskytnuté tlačivo za účelom zistenia dĺžky pobytu Vášho dieťaťa v školskom klube detí.

       

      Poplatky za školský klub detí budú upravené individuálne.

     • OZNAM

      Vážení rodičia,

      vo štvrtok 13.4.2023 sa bude konať v našej škole vernisáž Cesta svetla.

      V piatok 14.4.2023 bude prebiehať zápis budúcich prváčikov. 

      Tieto dva dni ŠKD bude v poobednej prevádzke iba do 15.00 hod. Ranná prevádzka ostáva nezmenená.

      Ďakujeme za pochopenie

      Vedenie školy

     • OZNAM

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že veľkonočné prázdniny budú od 6.4.2023 do 11.4.2023. 

      ŠKD v prevádzke počas veľkonočných prázdnin nebude. Nástup do školy je 12.4.2023.

      S pozdravom

      Vedenie školy