• KARNEVAL 7.2.2023

      Fašiangové oslavy sa na Slovensku už tradične spájajú so zábavou, veselosťou, hrami, ale aj karnevalmi. Ani tento rok to nebolo inak. Naši žiaci sa spolu s rodičmi a učiteľmi v duchu starých zvyklostí stretli na karnevale v tradičných, ale aj moderných maskách. Pre návštevníkov sme pripravili výborné občerstvenie, tanečnú zábavu a tombolu s množstvom zaujímavých cien. Vrcholom večera však bola výborná nálada a nekonečné úsmevy našich detí. Celkový výťažok z akcie 1994,35 eur bude využitý na pokrytie časti nákladov na plánované detské ihrisko. 

      Týmto chceme ešte raz poďakovať všetkým rodičom, podporovateľom, darcom a všetkým zúčastneným za vytvorenie skvelej atmosféry a množstvo nezabudnuteľných zážitkov.

      Tešíme sa na vás o rok. 

     • Program detského fašiangového karnevalu

      Od 15.30 h

      • príchod hostí cez hlavný vchod a odloženie kabátov v šatni svojich detí

      Od 15.30 h možnosť prezlečenia detí do kostýmov:

      • pre dievčatá 1.A trieda na 1. poschodí
      • pre chlapcov 2.A trieda na 1. poschodí
      • 4.D trieda na 1. poschodí
      • deti si po prezlečení do kostýmov odnesú svoje osobné veci do svojej šatne

      Od 15.30 h do 16.25 h

      • predaj tombolových lístkov pri vrátnici – 2 €

      Od 16.00 h

      • hlavný program:
       • Gillányi Juraj z 3.A, hra na flaute
       • príhovor pani riaditeľky školy Mgr. Diany Mosnej, PhD.
       • príhovor pani Mgr. Kasmanovej Kataríny z Rady rodičov
       • vystúpenie žiakov z 1.B, 2.B, 3.B, 4.A a SZUŠ
       • losovanie tomboly
       • spoločný tanec zúčastnených detí pod vedením pani Mariky Topoľskej, dipl. um.
       • voľná zábava

      Od 16.30 h

      • bufet v priestoroch jedálne

           Menu:

      • punč, šiška – 2 €
      • punč, pagáč – 2 €
      • pagáč, šiška – 2 €
      • punč – 1,50 €
      • šiška – 1,50 €
      • pagáč – 1,50 €

      O 19.00 h

      • ukončenie detského fašiangového karnevalu

      Od 15.30 h do 17.00 h

      • vyzdvihnutie detí z ŠKD pri hlavnom vchode od službukonajúcej vychovávateľky

      Vyzbierané finančné príspevky budú použité na zriadenie detského ihriska.