• Výstava - Bibliotéka a Pedagogika 2022.
     • Výstava - Bibliotéka a Pedagogika 2022.

      Žiaci z 3. A triedy sa vybrali 10. novembra na výstavu kníh Bibliotéka a Pedagogika 2022.

      Zúčastnili sa dvoch besied - s p. Kerekesovou, scenáristkou a režisérkou animovaného seriálu Websterovci, kde sa dozvedeli mnoho zaujímavostí z prípravy a natáčania seriálu.

      O knihe Zvieratká z Jakubovho kopca sa rozprávali s p. spisovateľkou Mašlejovou a ilustrátorom p. Paľom. Otázky detí nemali konca-kraja, odniesli si inšpiratívne informácie. 

      Poprezerali si detskú literatúru z vydavateľstva Albatros a mnohé si odniesli domov novú knižku.