• OTVORENIE MULTIFUNKČNEJ AULY

      V utorok 11. októbra 2022 sa na našej ZŠ  konalo slávnostné otvorenie novej multifunkčnej auly.

      Pozvanie prijala i vicestarostka Jana Hrehorová, ktorá spoločne s riaditeľkou školy Dianou Mosnou prestrihla pásku a uviedla tak  tento priestor do prevádzky.

      Multifunkčnou aulou získala škola nielen estetický priestor, ale pre žiakov a širokú verejnosť nové možnosti pre rôznu umeleckú, záujmovú činnosť či vzdelávacie aktivity.

       

    • EEG Biofeedback
     • EEG Biofeedback

      www.biofeedbackmajka.sk

      Terapeut Bc. Mária Šulovská, t.č.: 0948 037 187maria.sulovska@gmail.com

       

      Od októbra terapie EEG Biofeedback
      priamo u nás v škole

      Metóda je vhodná pri:

      ADHD/ADD

      Poruchy spánku: Vďaka EEG Biofeedback terapii vymiznú postupne problémy so zaspávaním a nespavosť, u detí miznú nočné desy a nočné pomočovanie.

      Chronické bolesti hlavy: migrény – príznaky ustupujú až miznú.

      Úzkosti a depresie: nastane zlepšenie nálady, zredukujú sa pocity únavy a slabosti, zlepší sa kontakt s okolím.

      Všeobecný stres: najmä u detí po rozvode rodičov.

      Epilepsia: Záchvaty majú po terapii nižšiu intenzitu, znižuje sa ich frekvencia, v niektorých prípadoch vymiznú úplne.

      Prevencia porúch učenia: EEG Biofeedback pomáha pri dozrievaní nervovej sústavy, zlepšuje všetky psychické procesy.

      Kondičný tréning: EEG biofeedback terapia pomáha športovcom, umelcom a duševne pracujúcim ľuďom dosahovať vrcholové výkony. Pomáha študentom pri príprave na skúšky.

       

      Špecifický tréning napríklad:

       

      zlepšenie pamäte

      jemná  motorika                                                      

      odstránenie zajakávania

      odstraňovanie závislostí

       

      PRE ŽIAKOV ZŠ PROKOFIEVOVA 5 BEZPLATNE