• Školský logopéd

   • NÁPLŇ PRÁCE:

    • Logopedická intervencia v oblasti narušenej zvukovej roviny reči, porúch učenia a pragmatických schopností v komunikácii;
    • využívame súčasné trendy v logopedickej starostlivosti, napr. terapia „Stimulácia Fonetického repertoáru, Tréning fonematickej diferenciácie podľa Eľkonina" – dôležitý ako prevencia poruchy čítania, augmentatívna a alternatívna komunikácia (AAK) pri ťažkostiach s porozumením hovorenej reči;
    • spolupráca s triednymi učiteľmi, školským špeciálnym pedagógom a psychológom;
    • poradenstvo a individuálne konzultácie pre rodičov rodičom v oblasti narušenej komunikačnej schopnosti.

    Školský logopéd: Mgr. Martina Kukumbergová
    Konzultácie po dohovore v stredu a piatok (8:00 – 13:30)
    Tel.č. 0940 612 448
    Email: kukumbergova.martina@zsprokofievova.petrzalka.sk

     

    OZNAM: „Depistáž gramotnosti“ - Testovanie porúch učenia a jej prediktorov

    Počas októbra 2023 bude v prvých ročníkoch ZŠ Prokofievova 5 prebiehať „Depistáž gramotnosti“ - Testovanie porúch učenia a jej prediktorov. Cieľom testovania je včasné zachytenie žiakov 1. ročníka s rizikom vzniku vývinových porúch učenia a následná preventívna starostlivosť.