•  

    ČLENSKÝ PRÍSPEVOK DO RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA 

    Pre obdobie 2022/2023 je potrebné uhradiť členský príspevok do Rodičovského združenia  vo výške 20 € na rodinu na účet:

    SK79 8330 0000 0020 0171 6085 

    Do poznámky uviesť meno dieťaťa a triedu.


    POUŽITÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z RADY RODIČOV
     
    školský rok 2020/2021
    suma
    Deň detí - aktivity, občerstvenie
    1000 €
    Darčeky pre 1. ročník
    150 €
    Odmeny pre žiakov na konci šk. roka
    700 €
    Odmeny žiakom za súťaže
    200 €
    Futbalové bránky do ŠKD
    70 €

            

    školský rok 2021/2022
    suma
    Deň detí - aktivity, občerstvenie                                                        
    1000 €
    Odmeny pre žiakov na konci šk. roka
    700 €

    Odmeny žiakom za súťaže

    200 €
    Sladká drobnosť na Mikuláša
    200 €
    Privítanie prváčikov
    150 €
    Kultúrne predstavenia v aule
    500 €